Các kiểu dữ liệu trong Java

Tổng quan

Trong Java kiểu dữ liệu được chia thành hai loại:

 • Kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive)
  • Số nguyên (integer)
  • Số thực (float)
  • Ký tự (char)
  • Giá trị logic (boolean)
 • Kiểu dữ liệu tham chiếu (reference)
  • Mảng (array)
  • Đối tượng (object)

Kiểu dữ liệu nguyên thủy

Mọi biến đều phải khai báo một kiểu dữ liệu

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản chứa một giá trị đơn
 • Kích thước và định dạng phải phù hợp với kiểu của nó

Java phân loại thành 4 kiểu dữ liệu nguyên thủy:

java-kieu-du-lieu-yeulaptrinh-pw

4 kiểu dữ liệu nguyên thủy trong java

Số nguyên

Số nguyên có dấu

 • Giá trị mặc định: 0
kieu-du-lieu-so-nguyen-java-yeulaptrinh-pw

Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer)

Số thực

Số thực dấu phẩy động

 • Giá trị mặc định: 0.0
kieu-du-lieu-so-thuc-java-yeulaptrinh-pw

Kiểu dữ liệu số thực (Float)

 

 

 

Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Bài viết rất rạch ròi! Cảm ơn yeulaptrinh

Speak Your Mind

*