Viết chú thích trong Java

Viết chú thích có thể là chú thích cho dòng lệnh, chú thích cho file code…

Java hỗ trợ ba kiểu chú thích như sau:

  1. // Chú thích trên một dòng, không xuống dòng
  2. /* Chú thích một đoạn */
  3. /** Javadoc * chú thích dạng Javadoc */

note-java-yeulaptrinh.pw

Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*