Học toán rời rạc để làm gì?

Toán rời rạc đa phần là lý thuyết nên nhiều bạn thường đặt ra câu hỏi học toán rời rạc thì để làm gì.

Vậy học toán rời rạc để làm gì?

  • Lý thuyết tập hợp (ánh xạ tập hợp giao hợp, quan hệ) giúp ta xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Lý thuyết đồ thị giúp bạn xấy dựng các mạng lướti truyền tin. Giải được các bài toàn về đồ thị. Như giải thuật BFS thường được dùng trong các rounter để tìm đường đi ngắn nhất.
  • Cây thì nhờ đó có thuật giải huffman giúp nén thông tin. hoặc giúp làm cây quyết định, xây dựng chiến thuật min-max dùng trong trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toàn về chơi cờ, nim. Xây dựng cây tiền tố, hậu tố để máy tính có thể hiểu và tính toán đc các phép tính thông thường của con người.
  • Học về độ tăng của hàm giúp ta đánh giá thuật toán từ đó chọn thuật toán thích hợp cho mỗi bài toán đề ra.
  • Lý thuyết số có vài ứng dụng trong Cryptography. Ví dụ như lý thuyết đồng dư của TRR.
  • Xác xuất thống kê được ứng dụng trong AI.
  • Ngoài ra rời rạc còn giúp ta hiểu cách máy tính biểu diễn các số như thế nào.

 

Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*