GSON là gì?

Gson là một thư viện java cho phép người sử dụng có thể chuyển đổi từ một đối tượng Java sang JSON và cũng có thể chuyển đổi từ một đối tượng JSON sang java.Gson có thể làm việc với đối tượng java tùy ý bao gồm các đối tượng tồn tại sẵn mà bạn không có source-code của chúng.

Việc dùng Gson rất dễ dàng, không tốn công parse và cũng giúp chúng ta đỡ nhầm lẫn hơn khi parse trực tiếp từ JSON sang java. Đặc biệt là khi làm việc với những chuỗi JSON có rất nhiều trường.

 • Mục tiêu của Gson:
  • Cung cấp đơn giản toJson()và fromJson()phương pháp để chuyển đổi các đối tượng Java để JSON và ngược lại.
  • Cho phép tồn tại trước đó đối tượng unmodifiable để được chuyển đổi sang và từ JSON.
  • Hỗ trợ mở rộng của Java Generics.
  • Cho phép đại diện tùy chỉnh cho các đối tượng.
  • Hỗ trợ đối tượng tùy tiện phức tạp (với phân cấp thừa kế sâu và sử dụng rộng rãi các loại generic).
 • Tài liệu về Gson
  • Gson API: Javadocs for the current Gson release
  • Gson user guide: This guide contains examples on how to use Gson in your code.
  • Gson Roadmap: Details of changes in the recent versions
  • Gson design document: This document discusses issues we faced while designing Gson. It also includes a comparison of Gson with other Java libraries that can be used for Json conversion

  Thắc mắc và hỏi đáp tại google-gson Google group.

 • Chi tiết hơn về GSON cũng như các tài liệu tham khảo liên quan có thể tham khảo trên link sau :https://github.com/google/gson
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*