Tổng hợp đề thi và đáp án Olympic chuyên KHTN môn Tin học các năm

  • logo khtn - yeulaptrinh.pw

Olympic chuyên KHTN là kì thi hàng năm dành cho học sinh lớp 10, lớp 11 trường chuyên toàn quốc ở các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Kì thi được tổ chức bởi trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.\

YeuLapTrinh.pw xin được tổng hợp lại đề thi và đáp án cho các bạn tham khảo: