Các hàm toán học có sẵn trong C++

YeuLapTrinh.pw xin được tóm tắt một số các  hàm toán học hay dùng. Các hàm này đều được khai báo trong file nguyên mẫu math.h.

 1. Các hàm số học
 • abs(x), labs(x), fabs(x) : trả lại giá trị tuyệt đối của một số nguyên, số nguyên dài và số thực.
 • pow(x, y) : hàm mũ, trả lại giá trị x lũy thừa y (xy).
 • exp(x) : hàm mũ, trả lại giá trị e mũ x (ex).
 • log(x), log10(x) : trả lại lôgarit cơ số e và lôgarit thập phân của x (lnx, logx) .
 • sqrt(x) : trả lại căn bậc 2 của
 • atof(s_number) : trả lại số thực ứng với số viết dưới dạng xâu kí tự
 1. Các hàm lượng giác
 • sin(x), cos(x), tan(x) : trả lại các giá trị sinx, cosx,

 

Bạn nên tham khảo bài viết: Các hàm làm tròn số trong C++

 

Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. tuanils111 says:

  Cho e hỏi về hàm hash thì sao ạ?

Speak Your Mind

*