Biến toàn cục, biến cục bộ là gì?

Biến toàn cục

  • Vị trí biến đặt bên ngoài tất cả các hàm, cấu trúc…
  • Các biến có ảnh hưởng tới toàn bộ chương trình

Biến cục bộ

  • Vị trí biến đặt bên trong hàm, cấu trúc…
  • Chỉ ảnh hưởng nội bộ bên trong hàm & cấu trúc đó
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*