Hướng dẫn cài đặt và viết chương trình với Go

Mình khuyến khích các bạn sử dụng môi trường Unix như Linux hay Mac OS X cho việc dev. Mình không ghét Windows nhưng mà cài đặt môi trường dev trên win rất tốn thời gian và phiền phức (các bạn đã từng cài đặt môi trường Python hay Ruby chắc sẽ đồng ý).

Nếu không có điều kiện sử dụng các môi trường Unix, các bạn có thể dùng Docker hoặc Vagrant, sẽ tiện hơn là cài trực tiếp trên môi trường Windows.

 

Bước 1: Cài đặt Go runtime

 

Windows

Đối với các bạn dùng Windows, cài bằng bộ cài MSI sẽ tiện hơn, nó sẽ tự động config hết mọi thứ cần thiết.

Đầu tiên, tải bộ cài tại đây https://golang.org/dl và chạy file go<version>.windows-386.msi (32 bit) hoặc go<version>.windows-amd64.msi (64 bit), tuỳ vào hệ điều hành bạn đang sử dụng.

 

Linux và Mac OS X

Với các bạn xài môi trường Unix, chúng ta nên cài bằng dòng lệnh.

Chúng ta sẽ cài Go thông qua Homebrew (có thể bỏ qua nếu bạn đã cài trước rồi), khởi động Terminal lên và gõ:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
Sau khi cài xong Homebrew, chúng ta bắt đầu cài Go với lệnh:
$ brew install go --cross-compile-common
Ngồi rung đùi vài phút (hoặc vài giây, hoặc vài tiếng, tuỳ vô đường truyền nhà bạn).

 

Mac OS X Installer

Trên Mac, nếu bạn không thích cài bằng dòng lệnh, có thể tải bộ cài từ trang chủ https://golang.org/dl/ và cài trực tiếp.

Go runtime sẽ được cài vào thư mục /usr/local/go và chúng ta cần setup biến môi trường (PATH) ở bước tiếp theo.

 

Bước 2: Cài đặt biến môi trường

 

Windows

Trên Windows, chúng ta sẽ cài đặt biến môi trường bằng cách click phải vào My Computer chọn Properties, chọn tab Advanced và click nút Environment Variables.

Nếu bạn cài đặt Go vào thư mục mặc định là C:\Go thì bạn cần cấu hình như sau:

  • Tạo một biến mới tên là GOROOT với giá trị là C:\Go
  • Chọn biến PATH có sẵn, thêm vào sau dấu chấm phẩy ; cuối dòng đường dẫn sau: C:\Go\bin;

 

Linux và Mac OS X

Trên các máy Unix, bạn cài đặt biến môi trường bằng cách chỉnh sửa file $HOME/.profile hoặc $HOME/.bash_profile.

Nếu không tìm thấy biến $HOME, có thể thay nó bằng /user/local

Hãy thêm nội dung sau:

export GOROOT=$HOME/go
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin
Thế là xong rồi đấy! Đơn giản, phải không nào?

 

Bước 3: Chạy thử

Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra xem Go đã được cài hoàn chỉnh hay chưa, bằng cách gõ lệnh sau vào Terminal (hoặc Command Line trên Windows):

$ go version
Nếu Go được cài đặt đầy đủ thì nội dung output sẽ giống thế này:
go version go1.4.2 darwin/amd64
 

Viết chương trình đầu tiên bằng Go

OK, cài đặt xong rồi thì bắt tay vào code thôi. Chương trình đầu tiên, đoán ra rồi phải không? là chương trình huyền thoại mà bài nào cũng viết: Hello World =))

Chúng ta sẽ tạo một file mới, tên là hello.go và gõ đoạn chương trình sau vào. Nhưng hãy nhớ là: Gõ vào, đừng copy paste!. Phải tự gõ vào mới nhớ được!

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("Hello Gopher's World!")
}
Gõ xong rồi. Bạn có thấy code nó quái thế nào không?

Không có chấm phẩy cuối dòng, từ khoá func cứ như là Swift vậy, hao hao giống Javascript nữa. Còn cái gì nữa đây? fmt.Printf để in nội dung ra màn hình, có cần phải dài dòng vậy không?

Golang là thế đấy, nếu bạn không thích nó, thì phải tập thích nó đi thôi =))

Bây giờ hãy compile và chạy chương trình với lệnh:

$ go run hello.go
Output sẽ là:
Hello Gopher's World!
Xong rồi đó, chúc mừng, bạn đã viết được chương trình đầu tiên của mình bằng Go rồi đấy =))

Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*